ข่าว

สินเชื่อ ‘เสริมพลังฐานราก’ กู้ 50,000 บาท ลงทะเบียนอย่างไร ใครกู้ได้บ้าง?

เช็ควิธีลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จากธนาคาร “ออมสิน” พร้อมไขรายละเอียดคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อที่จะได้รับการพิจารณาสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาท

“สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 โดยนำสิทธิ์จากผู้ที่ขอสินเชื่อไม่ผ่านการอนุมัติในรอบแรกมาเปิดให้ประชาชนที่สนใจเริ่มขอสินเชื่ออีกครั้ง โดยเปิดให้ลงทะเบียน ธนาคารออมสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท โดยครั้งนี้เปิดให้ลงทะเบียน ผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” ของ “ธนาคารออมสิน” โดยรายละเอียดเบื้องต้นของสินเชื่อที่ควรรู้ และวิธีการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

  • รายละเอียดเบื้องต้นของสินเชื่อที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจลงทะเบียน มีดังนี้ 

1. วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

 ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

4. ไม่ต้องค้ำประกัน

5. ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563

6. ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

รายละเอียด “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” คลิก

  • วิธีลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” ของ “ธนาคารออมสิน” 

1. เข้าแอพพลิเคชั่น “MyMo” เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่มสมัคร

กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3. หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

4. หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

5. กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน 

6. จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอันเสร็จสิ้น 

แต่ช้าก่อน! คนที่จะขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไม่ใช่ใครก็ได้ ดังนั้น ก่อนที่จะลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน จะต้องเช็คคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่าตรงตามที่ทางโครงการกำหนดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทั้ง 2 ฝ่าย และทำให้มีโอกาสในการพิจารณา “อนุมัติสินเชื่อ” มากขึ้น

  •  คุณสมบัติของผู้ขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 

1. เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

2. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4. ผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19”

5. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

7. ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน 1115

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button